Podmienky prenájmu | Požičaj karavan

Podmienky prenájmu

Minimálny vek 21 rokov, vodičský preukaz skupiny B a dva roky praxe, predloženie platného vodičského preukazu, občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. U firiem je zmluvne vždy viazaný vodič ako fyzická osoba. Vozidlo smie nájomca riadiť sám, alebo spolucestujúci uvedený v nájomnej zmluve. Ak použije k riadeniu niekoho iného, zodpovedá za spôsobené škody nájomca.
 • Obytné vozidlá je možné prevziať v deň začiatku nájmu dohodou / od 14:00 iba v prípade priamo predchádzajúceho prenájmu/ prípadne za poplatok 50Eur deň vopred 
 • Odovzdanie: v deň ukončenia  do 12:00  hod prípadne neskoršieho odovzadnia za poplatok 50eur 
 • Cena prenájmu sa účtuje za každý aj začatý deň.
 • Vozidlo je vybavené lekárničkou a hasiacim prístrojom, v prípade použitia je nájomca následne povinný zakúpiť novu lekárničku či hasiaci prístroj.
 • Júl – August – minimálne 7 dní doba vypožičania (v prípade voľného termínu medzi objednávkami je po dohode možné aj menej dní).

Kaucia

 • 1000 € pri Autokaravanoch  (for not Slovak customers – 2000 € ) – kaucia sa po odovzdaní karavanu vráti zákazníkovi.
 • Kaucia slúži ako zábezpeka na krytie škôd, ktoré nehradí havarijná poisťovňa alebo na krytie spoluúčasti v prípade hradenie škody poisťovňou.Zmluvná spoluúčasť je v prípade poškodenia  500€. Ak je vozidlo vrátené včas a bez poškodenie, kaucia je v plnej výške vrátená nájomcovi.
 • Kauciu je potrebné uhradiť v hotovosti pri preberaní vozidla alebo vopred prevodom na účet prenajímateľa. Bez uhradenej kaucie nie je možné vydať vozidlo nájomcovi.

Poplatky

 • Servisný poplatok 40 €: obsahuje spotrebný materiál – 1 ks plynové bomby – 1×10 kg, plná nádrž na vodu, chémia do WC, diaľničná známka Slovensko,  dočistenie karavanu a príslušenstva pred ďalším odovzdaním, WC papier, školenie (pri preberaní vozidla,cca 30 min), kontrola vozidla pri vrátení (cca15 min)

Rezervácia karavanu

 • Rezervácia obytného automobilu je možné vykonať elektronicky na webovej stránke prenajímateľa, mailom, telefonicky a platí 3 dni. Záloha na rezerváciu prenájmu obytného automobilu vo výške 30 % z celkovej ceny prenájmu je splatná do 3 dní od rezervácie a následne jej pripísaním na účet prenajímateľa  podľa zaslanej predfaktúry uveďte variabilný symbol), alebo uhradením v hotovosti prenajímateľovi sa mení na záväznú a slúži ako blokácia termínu.
 • Celkovú cenu prenájmu je nutné uhradiť najneskôr 5 dní pred začiatkom nájmu – na účet prenajímateľa.
 • Prenajímateľ si vyhradzuje právo zrušiť aj záväznú rezerváciu v prípade závažnej poruchy obytného automobilu (havária, poškodenie vyžadujúce si okamžitú opravu a pod.), v takom prípade prenajímateľ o tejto situácii bezodkladne informuje budúceho nájomcu a vráti mu všetky poskytnuté plnenia, najneskôr však do 4 dní od zistenia tejto skutočnosti

Zmluvné pokuty

 • nadmerné znečistenie interiéru - 100 €
 • znečistený exteriér, karoséria - 40 €
 • nevyčistený WC kanister - 50 €
 • poškodenia čalúnenia - 100 €
 • strata kľúčov alebo dokladov od vozidla 300 €
 • nedotankovaná palivová nádrž 20 € (+ cena pohonných hmôt)
 • Porušenie zákazu fajčiť v interiéri vozidla 300 €
 • pri akejkoľvek spôsobenej škode na vozidle (poškodenie interiéru, vybavenia karavanu, markízy, pneumatík a poškodenia, ktoré nie sú hradené z havarijného poistenia) je prenajímateľ oprávnený zadržať zálohu 1000 euro následne vrátiť čiastku po odpočítaní faktúry z autorizovaného servisu

Storno poplatky

Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

 • najneskôr 30 dní pred začiatkom akcie 20% zálohy
 • najneskôr 14 dní pred začiatkom akcie 50% zálohy
 • najneskôr 7 dní pred začiatkom akcie  100% zálohy

Vyššie uvedené storno podmienky sú platné, pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

Zásady spracovania osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).KONTAKT

AUTOSKLO-SERVIS s.r.o
Záskalie 1324/2
Púchov 02001

Telefón: 0903 10 16 16

E-mail: info@pozicajkaravan.sk

Prenájom karavanu

V našej požičovni karavanu získate výhodné podmienky prenájmu a zaručenú spokojnosť.